20 години "Караджъ Турс", 20 години пътуваме заедно с Вас! Годината започва с 20 лева отстъпка, подарък от нас!    ГРАБНИ ВАУЧЕРА, СЕГА!

Румъния

Румъния - Туристически Дестинации и Забележителности

Румъ̀ния  е държава в Югоизточна Европа. Тя граничи на североизток с Молдова и Украйна, на запад – с Унгария и Сърбия, а на юг – с България. На изток има излаз на Черно море. С площ от 238 397 km² Румъния е най-голямата държава в Югоизточна Европа и на 12-о място по големина в Европа. 

повече за Румъния

Теренът се разпределя приблизително поравно между планини, хълмове и равнини. Карпатите доминират в центъра на Румъния с 14 планински вериги достигащи над 2000 m. Те са заобиколени от молдовското и трансилванското плато и Среднодунавската и Дунавската равнина. 47% от територията на страната е покрита с естествени и полуестествени екосистеми. Има почти 10 000 km² (около 5% от общата площ) защитени зони в Румъния, включващи три национални парка, три биосферни резервата и р. Дунав, която се влива в Черно море и формира голяма част от границата със Сърбия и България. Румъния има една от най-големите области на девствени гори в Европа, която обхваща почти 27% от територията на страната. 

Румъния

какво е времето

Кога да посетим Румъния

Климатът на Румъния е умереноконтинентален – с четири ясно изразени сезона. Средната годишна температура е 11°C на юг и 8°C на север. През лятото средните максимални температури в Букурещ се покачват до 28°C и температури над 35°C са доста често срещани в по-ниско разположените райони на страната. През зимата средната максимална температура е под 2°C. Валежите са средно над 750 mm годишно и то на най-високите западни планини, докато около Букурещ те падат до около 600 mm.


Препоръчани оферти

препоръчани
препоръчани
препоръчани

Румъния - Синая
препоръчани
препоръчани

популярни Популярни дестинации