20 години "Караджъ Турс", 20 години пътуваме заедно с Вас! Годината започва с 20 лева отстъпка, подарък от нас!    ГРАБНИ ВАУЧЕРА, СЕГА!

Ловеч, България

Ловеч - Туристически Дестинации и Забележителности

Ловеч е град в Централна Северна България. Разположен е на границата на Дунавската хълмиста равнина и предпланината на Стара планина. По време на османската власт е наричан „Алтън Ловеч“ – „Златният Ловеч“. Днес Ловеч е административен и стопански център на едноименните община Ловеч и област Ловеч.
Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Следите от човешка дейност датират от най-дълбока древност, за което решаваща роля играе благоприятното разположение на града между планината и равнината, както и наличието на река. Откритите в ловешките пещери останки свидетелстват за активно човешко присъствие от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната епоха. 

повече за Ловеч

какво е времето

Кога да посетим Ловеч


популярни Популярни дестинации