Актуална информация за всички предстоящи пътувания, можете да получите на 0700 10 403 (на цената на един градски разговор).

Бразилия

Бразилия - Туристически Дестинации и Забележителности

Федеративна република Бразилия е държава, заемаща централната и източната част на Южна Америка. Със своите 8,51 млн. km² (47% от територията на континента) и 208 млн. жители страната се нарежда на пето място по площ и шесто място по население в света.

повече за Бразилия

 Тя е единствената португалоговореща страна в Америка и същевременно е една от най-мултикултурните и етнически разнообразни държави в света, резултат от силните миграционни процеси. 

какво е времето

Кога да посетим Бразилия

Бразилският климат включва широка гама от метеорологични условия върху голяма площ и разнообразен релеф, макар че в по-голямата част от страната преобладава тропичният климат. Бразилия се разделя на няколко основни климатични области: екваториална и влажнотропична в Амазония и  средната част на атлантическото крайбрежие, степна и пустинна  в североизточните райони, саваннотропична в централните и северни плата, средиземноморски в централните планински области, влажен субтропичен в южните райони. Много региони имат микроклимат, напълно различен от гореизброените видове. Екваториалният климат е характерен за голяма част от Северна Бразилия. Сухият сезон не съществува реално, но има отделни периоди през годината, когато валят повече дъждове. Средните температурни стойности са около 25 °C, с по-значителни температурни вариации между нощта и деня, отколкото между сезоните. 


популярни Популярни дестинации